Könyvvizsgálat

Kötelező könyvvizsgálat:

 • a jelenlegi szabályozás szerint kötelező minden kettős könyvelést vezető vállalkozásnál, abban az esetben, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele meghaladta a 300 millió forintot
 • a tárgyév fordulónapján több mint 10 millió forint, 60 napja lejárt, Art. tv. szerinti köztartozása van.
 • minden közalapítványnál
 • civil szervezetnél, melynek vállalkozási tevékenységből származó bevétele két üzletév átlagában meghaladja a 200 millió forintot
 • az a vállalkozó, amelyik a megbízható és valós kép érdekében, kivételes esetben eltér a törvény előírásaitól.

Egyéb könyvvizsgálatok:

 • apport értékeléseknél
 • EVÁ-ból való visszatérés esetén
 • átalakulások
 • könyvelés deviza nemének megváltoztatásakor
 • fuvarozással foglalkozó vállalkozások – Közlekedési felügyelőség felé benyújtott engedély kéréséhez
 • Adóraktári engedéllyel rendelkezők (jövedéki adó)
 • fémkereskedelmi engedéllyel rendelkezők
 • látvány-csapatsport támogatása eléri a 20 milliót
 • telephely-fejlesztési pályázat támogatási összege eléri az 50 milliót
 • DEMINIMIS támogatás értékét meghaladó támogatásokra
 • Értékhelyesbítések,
 • társasházaknál, ha a közösség éves pénzforgalma meghaladja a 20 millió forintot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja az ötvenet.